Algemeen beleid en disclaimer

 • Onlinecasinoportal.nl streeft er niet naar dat de informatie op deze website wordt gebruikt voor illegale activiteiten.
 • De inhoud van deze site is alleen bedoeld voor nieuws- en amusementsdoeleinden en kan niet worden beschouwd als juridisch of financieel advies van welke aard dan ook.
 • Onlinecasinoportal.nl is een onafhankelijke portal en informatiedienst welke uitgebreide ervaring en gokexpertise biedt.
 • Onlinecasinoportal.nl aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor fouten in deze materialen.
 • Gebruikers van Onlinecasinoportal.nl zijn verantwoordelijk om te bepalen of het voor hen legaal is om een ​​bepaald spel te spelen of een bepaalde inzet te plaatsen.
 • Onlinecasinoportal.nl garandeert niet de nauwkeurigheid van enig item in deze materialen.
 • Onlinecasinoportal.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen.
 • De informatie op deze server kan zonder enige kennisgeving worden gewijzigd en vormt geen verplichting voor Onlinecasinoportal.nl in de toekomst.
 • Alle hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun eigenaren.
 • Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, is de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd door Onlinecasinoportal.nl. Met het oog op deze autorisatie gaan de gebruikers van deze website ermee akkoord dat elke kopie van deze documenten die men maakt, alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen hierin bevat.
 • Het is gebruikers van Onlinecasinoportal.nl niet toegestaan: informatie van deze site op enigerlei wijze te kopiëren, door te geven of aan te passen.
 • Merk op dat elk product, proces of technologie in dit document het onderwerp kan zijn van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Onlinecasinoportal.nl en dat er mogelijk geen licentie onder valt.
 • Onlinecasinoportal.nl probeert volledige, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken.
 • Mocht u onvolkomen of onjuiste informatie opmerken, stuur ons dan melding hiervan via het contactformulier.
 • Onlinecasinoportal.nl behoudt zich het recht voor om verzoeken om inhoudverwijdering naar eigen goeddunken te weigeren, tenzij de inhoud kan worden beschouwd als vals, vulgair, hatelijk, obsceen, seksueel georiënteerd, bedreigend, discriminerend, inbreukmakend op de privacy van een persoon of op een andere manier manier in strijd met enige internationale wet.